Thursday, July 18, 2019

फोन रेकर्ड हेर्न अदालतको आदेश चाहिने

काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तिबाट नै गोपिनियता भंग हुने गरी कतिपय व्यक्तिको टेलिफोनको रेकर्ड (कल डिटेल्स र लोकेसन) हेर्ने काम भएको...